Site Overlay

Библиотеки за бъдещето – принципи

Библиотеки за бъдещето – принципи

1. Библиотеките са участници в защитата на климата
Ние считаме изменението на климата като най-неотложното обществено и политическо предизвикателство на нашето време. За да защитят климата, библиотеките трябва да се справят с произтичащите от това задължения и да се включат активно в дебата като важни участници.

2. Всеки може и трябва да действа
Ние се ангажираме нашата работа и дейности да бъдат съобразени с климата и да бъдат ресурсно ефективни, като призоваваме всички служители на библиотеките да направят същото. Призоваваме нашите ръководители и насърчаваме всички участници в практическата библиотечна работа, обучение и изследвания, да включат информираността за отговорната екологична устойчивост във всички ежедневни задачи.

3. Библиотеките са мултипликатори
Библиотеките са пространство за образование и информация. Кампанията ни цели да направим видими знанията и информацията за изменението на климата и неговите последици. На фона на отричането на промените в климата, нашата задача е да се включим и да предоставим факти, да създадем образователни възможности и да служим като платформи за обществен дискурс.

4. Библиотеките укрепват социалното сближаване
Опазването на климата и постигането на екологичната устойчивост може да бъде успешно само ако в контекста на програмата на ООН за 2030 г. никой не е изоставен. В този дух бихме искали да допринесем за процеса, при който библиотеките се развиват все повече и повече като пространства за демокрация, за стимулиране на обществен дебат и за укрепване на социалното сближаване в името на жизнеспособното бъдеще за всички хора на планетата. Искаме равенството и недискриминацията да са водещи принципи за социално взаимодействие в библиотеките.

5. Политиците трябва да предприемат действия
Заедно с „Петъци за бъдещето“ призоваваме заемащите политически длъжности по целия свят да предприемат подходящи действия за справяне с климатичната криза.

Translated with the help of National Centre for Information and Documentation (NACID) / Bulgaria