Site Overlay

Libraries4Future — Principer

Libraries4Future — Principer

1. Bibliotek är aktörer för att skydda klimatet
Vi bedömer att klimatförändringarna är den mest angelägna sociala och politiska utmaningen i vår tid. För att skydda klimatet måste bibliotek svara på skyldigheterna som kommer av detta och ta en aktiv roll i debatten.

2. Alla kan och måste agera
Vi åtar oss att göra vår verksamhet och våra aktiviteter klimatmedvetna och resurseffektiva och uppmanar all bibliotekspersonal att göra detsamma. Vi uppmanar chefer och ansvariga och alla andra involverade i praktiskt biblioteksarbete, utbildning och forskning att arbeta för vårt ansvar för den ekologiska hållbarheten blir en del av det vardagliga arbetet.

3. Bibliotek är utökare
Bibliotek är platser för utbildning och information. Vi arbetar för att kunskap och information om klimatförändringarna och dess konsekvenser blir tydliga. Med klimatförnekelse i åtanke, det är vår uppgift att engagera oss och sprida fakta, skapa utbildningsmöjligheter och fungera som en plattform för öppna samtal.

4. Bibliotek stärker den sociala sammanhållningen
Skydd mot klimatförändringar och arbetet för ekologisk hållbarhet kan bara lyckas, med bakgrund av FNs 2030 agenda, om ingen tillåts hamna efter. I den andan vill vi bidra till att biblioteken fortsätter att utvecklas till utrymmen för demokrati, för uppmuntran till samhällelig debatt och för att stärka den sociala sammanhållningen för att all ska ha en framtid på en beboelig planet. Vi vill ha att jämlikhet och icke-diskriminering ska vara de vägledande principerna i de möten som sker på biblioteken.

5. Politiker måste agera
Tillsammans med Fridays for Future uppmanar vi personer med politiska uppdrag runt om i världen att agera med tillbörlig handling för att tackla klimatkrisen.

Translated by Martin Ackerfors