Site Overlay

Libraries4Future (Biblioteki dla przyszłości) — zasady

Libraries4Future (Biblioteki dla przyszłości) — zasady

1. Biblioteki uczestniczą w walce o ochronę klimatu

Uważamy walkę o ochronę klimatu za najpilniejsze społeczne i polityczne wyzwanie naszych czasów. Aby chronić klimat, biblioteki muszą wypełnić niezbędne zobowiązania i zaangażować się czynnie w debatę jako jej znaczący uczestnicy.

2. Każdy może i musi działać

Zobowiązujemy się dbać o to, by nasza praca i działalność uwzględniały świadomość ochrony klimatu i oszczędzania zasobów i wzywamy do tego wszystkich bibliotekarzy. Apelujemy do naszych przełożonych i zachęcamy wszystkich pracowników bibliotek, organizatorów szkoleń i badań, by propagowali w swej codziennej działalności świadomość zrównoważonego rozwoju ekologicznego.

3. Edukacyjna rola bibliotek

Biblioteki pełnią rolę edukacyjną i informacyjną. Staramy się szerzyć wiedzę na temat zmian klimatycznych i ich konsekwencji. W obliczu negowania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, musimy się zaangażować i dostarczać informacji, szerzyć edukację i służyć jako platforma do
publicznej dyskusji.

4. Biblioteki umacniają społeczną jedność

Wprowadzenie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju ekologicznego zakończy się powodzeniem tylko wtedy, gdy, zgodnie z ONZ-owską agendą 2030, wszyscy się w ten program zaangażują. W tym duchu chcielibyśmy przyczynić się do tego procesu, sprawiając, by biblioteki stawały się w coraz większym stopniu miejscami służącymi demokracji, stymulowaniu społecznej dyskusji i umacnianiu społecznej jedności – dla dobra przyszłego życia wszystkich ludzi na naszej planecie. Chcemy, by równość i brak dyskryminacji stanowiły wiodące zasady społecznej interakcji w bibliotekach.

5. Politycy muszą podjąć działania

Razem z organizatorami „Piątków dla przyszłości” wzywamy polityków na całym świecie, by podjęli stosowne działania dla opanowania kryzysu klimatycznego.

Translated by Jerzy Zebrowski