Site Overlay

Libraries4Future – İlkeleri

Libraries4Future – İlkeleri

1. Kütüphaneler, iklimin korunmasında belli aktörlerdendir
İklim değişikliğini, çağımızın en acil, sosyal ve politik sorunu olarak görüyoruz. İklimi korumak için kütüphaneler, ortaya çıkan sorunlarla yüzleşmeli ve önemli aktör olarak tartışmaya aktif katılım yoluyla katkıda bulunmalıdır!

2. Herkes harekete geçebilir ve geçmelidir
Biz kütüphane çalışanları olarak iklime duyarlı olacağımızı, doğal kaynakları heba etmeden koruyarak çalışacağımızı vaat ediyor ve herkesi buna davet ediyoruz. Bütün kütüphane yöneticilerinden, görevlilerden, meslek eğitimi alanlardan ve araştırmacılardan ekolojik sürdürülebilirlik bilincini günlük işlerinde uygulamalarını talep ediyoruz.

3. Kütüphaneler güç çarpanıdır
Kütüphaneler eğitim ve bilgi kurumlarıdır. İklim değişikliği ve sonuçları hakkında hertürlü bilgi ve veriyi herkese sunacağız. İklim değişikliğini reddedenler karşısında, gerçekleri, rakamlar ve belgeler ile destekleyerek ve bir sosyal söylem platformu haline getirerek bu konuya, aktif bir şekilde katkıda bulunmak bizim görevimizdir.

4. Kütüphaneler sosyal yaşamı güçlendirir
İklimi koruma ve ekolojik sürdürülebilirliğin uygulanması, ancak BM’nin 2030 Gündemi uyarınca; bütün ülkelerin katılımı ile dünya çapında başarıya ulaşacaktır. Bunu aklımızda tutarak, kütüphanelerin giderek daha fazla demokrasinin mekânları haline gelmesine, sosyal tartışmayı teşvik etmesine ve sosyal uyumu güçlendirmesine- dünya çapında tüm insanlar için yaşamaya değer bir gelecek için yardımcı olmak istiyoruz. Kütüphanelerde sosyal bilgi alışverişinin yol gösterici ilkeleri, eşitlik ve ayrımcılık yapmama olmalıdır.

5. Politikacılara sesleniyoruz
„Fridays for future“adlı sosyal hareket ile birlikte dünyadaki bütün politikacıları, iklim krizini yenecek politikaları oluşturmaları konusunda daha aktif olarak çalışmalarını istiyoruz.